Партнерська угода

Дана Партнерська угода публічної оферти, далі – Угода, укладається між ФОП Красовський Сергій В’ячеславович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3285116733), ФОП Войталюк Андрій Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2433509274), далі обидва — Продавець, компанія “Я – Бухгалтер” і фізичною особою, зареєстрованою учасником партнерської програми, далі – Партнер, у порядку та на умовах, регламентованих даною Угодою, яка знаходиться у вільному доступі сайті https://www.sale.ibuh.info, далі – Сайт.

Дану Угоду складено у вигляді електронного документа й вона не вимагає підписання. Угода вважається укладеною з моменту повного та безумовного прийняття її умов та підтвердження особою, що отримала дану оферту, згоди на укладення Угоди. Таким чином, акцептом за Угодою визнається вчинення Партнером наступних дій:

– заповнення реєстраційної  форми для Партнера на Cайті;

– ознайомлення та прийняття умов Угоди публічної оферти для партнерської програми «Я – Бухгалтер».

Глосарій

Верифікація – процедура перевірки Клієнта, яку проводить Продавець, користуючись власними базами даних та базами даних Постачальників Продуктів та Послуг на предмет встановлення статусу Клієнта: «вільний» або «зайнятий».

Статус «вільний» дає право на отримання Партнером винагороди за надання Партнерських послуг.

Статус «зайнятий» означає, що Клієнт відповідно до обраного ним Продукту або Послуги вже діючий, закріплений за іншим дилером або за іншим Партнером в рамках Партнерської програми «Я – Бухгалтер». Такий статус не дає права Партнеру на отримання винагороди за надання Партнерських послуг.

Верифікація може бути первинною та повторною.

Первинна Верифікація проводиться проводиться відразу після отримання Заявки від Партнера.

Повторна Верифікація проводить після отримання оплати від клієнта. Повторна верифікація обов’язкова якщо між датою подання заявки та датою оплати минуло більше місяця.

Звітний місяць – календарний місяць, протягом якого надходять оплати від Клієнтів на поточний рахунок Продавця, які є підставою для нарахування Партнерської винагороди у разі успішного проходження Верифікації.

Індивідуальний ID партнера – унікальний цифровий код, який присвоюється Партнеру при реєстрації в якості учасника Партнерської програми «Я – бухгалтер».

Клієнт – фізична або юридична особа, яка придбала або планує придбати Продукти або Послуги з асортименту, запропонованого Продавцем в рамках Партнерської програми «Я – Бухгалтер».

Партнер (учасник партнерської програми) – фізична особа, що уклала Угоду, акцептувавши її на Сайті у порядку, передбаченому цією Угодою.

Партнерська винагорода – грошова винагорода, що виплачується на умовах і в розмірі, передбаченому цією Угодою.

Партнерські послуги – послуги з пошуку Клієнтів, які надаються Партнером Продавцеві.

Партнерська програма «Я – Бухгалтер» – програма, що передбачає пошук Партнером клієнтів в інтересах Продавця за грошову винагороду, умови якої розміщено на Сайті.

Послуги – персональні консультації, семінари, вебінари, відео-уроки, онлайн-курси та ін., заявлені до продажу як послуги на сайтах https://www.ibuh.info та https://www.sale.ibuh.info.

Постачальники Продуктів та Послуг – фізичні та юридичні особи, які безпосередньо надають Послуги та/або право на їх продаж, надають доступ до Продуктів та/або право на їх продаж згідно з договором з Продавцем.

Продукти – програмні продукти, в т.ч. сервіси, періодичні видання тощо, заявлені до продажу на сайтах https://www.ibuh.info та https://www.sale.ibuh.info.

Реєстрація Партнера – процедура, що передбачає заповнення та відправлення фізичною особою реєстраційної форми, розміщеної на Сайті, та дає право Партнеру після її завершення оформляти заявки та отримувати Партнерську винагороду.

1. Загальні положення

1.1. Кожен участник Партнерської програми «Я – Бухгалтер» зобов’язаний виконувати цю Угоду.

1.2. Партнер вправі здійснювати діяльність та представляти себе у відносинах із третіми особами тільки як представник Продавця.

1.3. Партнерська програма «Я – Бухгалтер» призначена для залучення Партнерами в інтересах Продавця нових Клієнтів.

1.4. Партнер не може одночасно виступати Клієнтом.

 

1.5. Продавець гарантує, що відомості, надані Партнером при реєстрації, є конфіденційними і не підлягають розголошенню.

1.6. Продавець не надає Партнеру інформацію про платежі та персональні дані Клієнтів, які зайняті та які не закріплено за таким Партнером.

1.7. Індивідуальний ID Партнера повідомляється йому у листі, що автоматично формується після завершення процедури Реєстрації Партнера.

1.8. Продавець за жодних обставин не несе відповідальності за дії Партнера, вчинені всупереч умов цієї Угоди. Продавець не відшкодовує Партнеру упущену вигоду або понесені в результаті цього збитки, а також моральні збитки.

1.9. Продавець на свій розсуд вправі надати Партнеру інформацію, рекомендації та поради щодо залучення Клієнтів, але при цьому не несе жодної відповідальності за наслідки та прибутковість таких рекомендацій і порад.

2. Права та обов’язки Партнера

2.1. Партнер має право:

– на отримання Партнерської винагороди в розмірі та на умовах встановлених цією Угодою;

– створювати власну партнерську мережу, залучаючи нових партнерів до співробітництва;

– самостійно планувати і проводити маркетингові та рекламні заходи, попередньо узгодивши їх із Продавцем;

– розміщувати будь-які рекламні оголошення щодо Продуктів, Послуг та Партнерської програми «Я – Бухгалтер» у друкованому або електронному вигляді на своєму сайті, у соціальних мережах та інших Інтернет-майданчиках. При цьому обов’язкове посилання на сайт https://www.ibuh.info та/або https://www.sale.ibuh.info. Зміст та зовнішній вигляд реклами має бути попередньо позгоджений з Продавцем;

– здійснювати інші дії, що не суперечать цій Угоді.

2.2. Партнер зобов’язаний:

– здійснювати пошук та залучати нових клієнтів;

– надавати потенційним та чинним Клієнтам достовірну інформацію про Продукти та Послуги, а також про Партнерську програму «Я – Бухгалтер»;

2.3. Партнер не має права використовувати будь-які недобросовісні та такі, що суперечать нормам чинного законодавства, способи залучення Клієнтів.

2.4. Партнер вправі встановити певний процент від своєї Партнерської винагороди, який він виплачуватиме своїм партнерам, яких самостійно долучить до співробітництва.

3. Права та обов’язки Продавця

3.1. Продавець зобов’язаний:

– виплачувати Партнеру Партнерську винагороду в розмірі та на умовах, встановлених цією Угодою;

– надавати Партнеру необхідну інформацію щодо функціонування Партнерської програми «Я – Бухгалтер», про Продукти та Послуги;

– надавати Клієнту вичерпні відповіді на всі запитання, пов’язані з придбанням, отриманням та використанням Продуктів та Послуг;

– надавати Клієнту та Партнеру за їх вимогою пробний (тестовий) доступ на Продукти, якщо таку можливість надає Постачальник Продуктів та Послуг;

– надавати Клієнту необхідний пакет бухгалтерських документів по придбаних Продуктах та Послугах.

3.2. Продавець має право розірвати Угоду та відмовити Партнеру у виплаті Партнерської винагороди у разі систематичного надання недостовірної та неточної інформації про Клієнтів, Продукти та Послуги, які Клієнт бажає придбати, а також порушення Партнером інших умов цієї Угоди.

3.3. Продавець має право змінювати розмір та умови виплати Партнерської винагороди, попередивши Партнерів за 10 (десять) робочих днів.

Новий розмір винагороди поширюється на оплати, отримані після дати набрання чинності змінами до цієї Угоди щодо нового розміру та умов виплати Партнерської винагороди.

Зміни до угоди вважаються чинними на підставі письмового додатку до даної Угоди або на підставі переписки (в письмовій або електронній формі) між Партнером та Продавцем, яка свідчить про обопільну згоду щодо нових умов виплати та розмірів Парнерської винагороди.

4. Партнерська винагорода

4.1. Розмір Партнерської винагороди встановлюється у відсотках залежно від сплаченої Клієнтом на рахунок Продавця вартості Продуктів (Послуг) протягом Звітного місяця:

  • заходи, що розміщено на веб-сторінці https://ibuh.info/seminary-ta-vebinary  – 15%;
  • Дебет-Кредит“, “1С” – 15%;
  • “Інтерактивна бухгалтерія” – 20%;
  • БУХГАЛТЕР&ЗАКОН“, ІПС “БУХГАЛТЕР ПРОФ”, ІПС “ГРАНД”, ІПС “ПРАЙМ”, ІПС “ЮРИСТ ПРОФ”, ІПС “ЮРИСТ” “Податки та бухгалтерський облік”, “Бухгалтер 911”, “Аверс-Бухгалтерія”, “Вісник МСФЗ”, “REPORT”, “CONTR AGENT”, “VERDICTUM” – 25%.

4.2. Виключно у період дії акційних пропозицій від Постачальників Продуктів та Послуг розмір Партнерської винагороди може бути збільшено або зменшено.

Інформація про дати початку, закінчення та інші умови акцій розміщується на Сайті. Введення та скасування акції не передбачає внесення змін до цієї Угоди.

4.3. Партнерська винагорода виплачується не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем продажу – надходження коштів на поточний рахунок Продавця від Клієнта на повну вартість, придбаних Клієнтом Продуктів та Послуг за Партнерською програмою “Я – Бухгалтер”.

4.4. Продавці, що за обсягом валової виручки (фактичного надходження коштів на поточний рахунок Продавця) за підсумком Звітного місяця досягли обсягу 30000 грн (тридцять тисяч гривень) і більше отримують право на винагороду у вигляді додаткових 5% до відсотків, вказаних у п. 4.1 даної Угоди.

4.5. Зміна розміру Партнерської винагороди відбувається з урахуванням положень п. 3.3 цієї Угоди.

5. Зміна умов Угоди, розірвання Угоди

5.1. Продавець має право змінювати умови цієї Угоди, поновивши текст на Сайті та заздалегідь повідомивши про це Партнерів.

Зміни набирають чинності через 10 (десять) робочих днів з моменту повідомлення Партнерів.

5.2. Зміна розміру Партнерської винагороди відбувається в порядку, передбаченому п. 3.3 цієї Угоди.

5.3. Угода припиняє дію у випадку порушення Партнером її умов.

5.4. Продавець вправі розірвати Угоду в односторонньому порядку, повідомивши Партнерів за 10 (десять) робочих днів. Припинення дії Угоди не анулює зобов’язань сторін, які вже виникли відповідно до цієї Угоди.

5.5. Партнер має право в будь-який момент розірвати Угоду, повідомивши про це Продавця по електронній пошті partner@ibuh.info. При цьому зобов’язання Продавця вважаються виконаними після повного розрахунку з Партнером.

5.6. У випадку втрати дієздатності або смерті Партнера право вимоги Партнерської винагороди переходить до спадкоємців Партнера. Право на участь в програмі по спадщині не передається.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за Угодою внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цієї Угоди в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та не могли запобігти ним (військові дії, землетруси, паводки, пожежі, рішення державних органів тощо).

6.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань за Угодою переноситься на період, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.